Aktualności

W Murckach powstało Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest m.in. ogród sensoryczno – botaniczny

Październik 5, 2018

Centrum Edukacji Ekologicznej ma służyć nie tylko dzieciom i młodzieży ale również dorosłym czy osobom niepełnosprawnym. Powstał m.in. ogród sensoryczny, który już teraz działa na wszystkie zmysły.

Centrum stworzyliśmy przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach. Daje ono nie tylko bezpośredni dostęp do terenu badań, ale też możliwość poznania  gatunków roślin i zwierząt występujących w najbliższej okolicy oraz obserwowania zmian w środowisku przyrodniczym. W ramach projektu powstały wydzielone miejsca dla szkółki buka pospolitego, ogrodu z roślinami użytkowymi, kompostownika oraz pokazowej hodowli owadów.

Zakończyły się prace nad ważną częścią centrum, jaką jest ogród sensoryczno-botaniczny. Ogród sensoryczny może być wykorzystany m.in. w terapii osób niewidomych lub osób z zaburzeniami psychofizycznymi. Dzięki specjalnie dobranym roślinom i obecności wody działa na wszystkie zmysły. Edukację przez zabawę zapewnią urządzenia takie jak: Telegraf Akustyczny, Kołyska Newtona, Krater, Platforma Obrotowa, Gong Tam – Tam, Kalejdoskop, Lepkość i Gęstość Cieczy.  Umieszczone w tej strefie miejsce do obserwacji meteorologicznych ułatwi zrozumienie istnienia zjawisk pogodowych.

Ogród jest przystosowany do potrzeb wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych) oraz osób z niepełnosprawnościami. Elementy małej architektury takie jak ławki, stoły czy wiaty umożliwią oraz ułatwią przeprowadzanie zajęć na powietrzu bez względu na warunki atmosferyczne.

Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w 3 zaadoptowanych na ten cel pracowniach w budynku szkoły. Planowane są m.in. warsztaty, szkolenia, konferencje, pokazy filmów przyrodniczych, konkursy związane z ekologią czy wystawy prac plastycznych dla osób z różnych grup wiekowych. W pracowniach plastyczno – komputerowych będą tworzone afisze, plakaty, biuletyny, ulotki oraz filmy promujące postawy proekologiczne. Oprócz tego w pracowni plastycznej będą odbywały się zajęcia z wykorzystaniem pras graficznych oraz pieca do wypalania gliny. Młodzież Zespołu Szkół nr 2 rozpoczęła już zajęcia w centrum.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach to inwestycja o wartości 2,1 mln zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 1,8 mln zł.