Aktualności

Mieszkańcy zebrali 770 worków z odpadami. To rekord naszej obywatelskiej akcji SprzątaMy Dzielnice

Czerwiec 10, 2021

Rekordowym wynikiem zakończyła się czwarta edycja projektu SprzątaMy Dzielnice, organizowanego przez Urząd Miasta w Katowicach i Stowarzyszenie Wolnej Herbaty. Kilkaset osób zaangażowało się, żeby w mieście było czyściej. 

Projekt jak co roku zakładał wysprzątanie pięciu terenów w Katowicach, zgłoszonych i wybranych przez samych mieszkańców. W tym roku napłynęło 47 zgłoszeń, z których 20 przeszło do drugiego etapu, czyli głosowania. Łącznie oddano ponad 7 tysięcy głosów co jest rekordem i przewyższa wynik z 2020 roku niemal dwukrotnie.

Do zwycięskiej piątki weszły dwie lokalizacje z Załęża (tereny między ul. Gliwicką a DTŚ oraz okolice bocznicy kolejowej przy ul. Pośpiecha), staw Maroko znajdujący się na Osiedlu Tysiąclecia, Staw Grunfeld w Muchowcu oraz las przy ul. Mysłowickiej w Giszowcu. Akcje sprzątania odbywały się co sobotę, od 8 maja do 5 czerwca.

fot. Magdalena Kieszniewska

Czwarta edycja projektu okazała się rekordowa pod jeszcze jednym względem. Udało się zebrać najwięcej jak dotąd worków z odpadami (770), dzięki zaangażowaniu największej do tej pory liczby uczestników (ok. 350 osób). Dzięki wsparciu mieszkańców udało się posprzątać ok. 40 ha terenów zielonych na terenie Katowic. Oczywiście podczas akcji prowadzona była segregacja, w efekcie czego napełniono 239 worków ze szkłem, 293 worki na plastik/metal oraz 236 worki śmieci zmieszanych (łącznie: ok. 770 worków). Oprócz tego zebrano odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci, w tym: umywalki, wannę, lodówki, odkurzacze, dywany czy ogromną ilość opon (111 sztuk).  – Niewątpliwie jest to duży sukces nie tylko pod względem uporządkowania terenów, ale także pozytywnego wpływu na integrację lokalną i edukację. Akcje sprzątania są okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń na tematy okołoekologiczne i nie tylko. Podczas sprzątania zachęcaliśmy także do picia wody z Katowickich Wodociągów i rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto ją pić i jakie inne nawyki korzystne dla planety możemy wprowadzić w codziennym życiu – mówi Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. – Cieszymy się, że czwarta edycja projektu SprzątaMy Dzielnice spotkała się z zainteresowaniem i mamy nadzieję, że tego typu akcje będą coraz częstsze a mieszkańcy i wszyscy chętni będą się w nie angażować – dodaje.

Mieszkańców wsparli także radni z jednostek pomocniczych, radni miejscy, uczniowie, nauczycielki i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 20, zuchy i harcerze z 32 Harcerskiej Drużyny Wodnej i XXVI Szczepu Harcerskiego Giszowiec oraz grupa biegowa Giszowiec Biega Razem. W promocję projektu zaangażowały się portal Katowice-Załęże.pl oraz stowarzyszenie Zielone Załęże. Wsparły go także: firmy Traficar i Veganation, Katowickie Wodociągi, Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa.

Akcja jest elementem miejskiego projektu KATOobywatel, realizowanego od 2018 roku.