Aktualności

Konsultacje społeczne: strategia rozwoju miasta do 2030 roku. Spotkania w dzielnicach i ankieta

Maj 17, 2022

Prezydent uruchomił konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta.  Ruszyły spotkania w dzielnicach. Można zgłaszać swoje pomysły w różnych dziedzinach, m.in. jakości życia czy przedsiębiorczości.

Mieszkańcy, podzielnie na grupy, mogą zgłaszać swoje pomysły w kilku wybranych obszarach tematycznych jak jakość życia, metropolitalność, przedsiębiorczość. Zarówno te dotyczące dzielnic jak i ogólnomiejskie.

Pierwsze spotkanie odbyło się 16 maja i dotyczyło dzielnic śródmiejskich

Chodzi o zgromadzenie informacji na temat wyzwań rozwojowych w perspektywie do 2030 roku, a także weryfikację aktualności zapisów obowiązującej strategii – wizji, pól strategicznych, celów strategicznych oraz kierunków działań i przedsięwzięć.

W ramach konsultacji ruszają spotkania warsztatowe, według następującego harmonogramu:

16 maja dla dzielnic śródmiejskich (Śródmieście, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Koszutka i Bogucice) IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Katowickiej 54,

18 maja dla dzielnic zachodnich (Załęska Hałda-Brynów, Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Ligota-Panewniki) Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Panewnickiej 172,

23 maja dla dzielnic południowych (Murcki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie) Szkoła Podstawowa nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21,

25 maja dla dzielnic wschodnich (Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec) VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Lwowskiej 2,

30 maja dla dzielnic północnych (Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec) Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Zarębskiego 2.

Na spotkania zaproszono zarówno mieszkańców miasta jak i otoczenie społeczno – gospodarcze.

Chęć udziału w publicznej dyskusji można zgłaszać telefonicznie pod numerem 32 25 93 144 lub mailowo pod adresem konsultacje@katowice.eu

A tu link do ankiety, dla tych, którzy nie dotrą na spotkanie: https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zaanga%C5%BCuj-si%C4%99/konsultacje-spo%C5%82eczne/aktualno%C5%9Bci?ItemID=373&ListID={33A0F5FF-82AE-4D88-9A9F-E4C73165E04B}