Akcje

NaprawmyTo.pl, czyli razem naprawiaMy miasto

Czerwiec 12, 2018

Naprawmyto.pl to proste narzędzie do naprawiania miasta. Wy zgłaszacie, my naprawiamy.

Wybraliśmy Naprawmyto.pl, bo jest efektem współpracy kilkunastu organizacji pozarządowych z całej Polski i znacząco ułatwia komunikację między Wami – mieszkańcami a nami – samorządem. Jej inicjatorami były Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacja im. Stefana Batorego. W Katowicach aplikacja działa od połowy kwietnia 2018 roku.

Jak? Wchodzicie na stronę https://naprawmyto.pl/katowice i zgłaszacie problem, zaznaczając miejsce zdarzenia na mapie google. Wybieracie jedną z możliwych kategorii z zakresu: infrastruktury, przyrody i bezpieczeństwa lub kategorię „inne”. Dodajecie opis i zdjęcie. Służby miejskie wyjaśniają problem i zajmują się jego rozwiązaniem. Jeśli z jakiegoś powodu się to nie uda, również zostaniecie o tym poinformowani. 

Chcąc możliwie szybko reagować na zgłoszenia, powołaliśmy zespół ds Naprawmyto.pl, złożony z opiekunów w miejskich jednostkach organizacyjnych i wydziałach Urzędu Miasta. W projekcie biorą udział:

  • Straż Miejska, która administruje katowicką podstroną Naprawmyto.pl. 
  • Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  • Zakład Zieleni Miejskiej
  • Wydział Inwestycji
  • Wydział Kształtowania Środowiska
  • Wydział Transportu
  • Wydział Budynków i Dróg

Do udziału w nim zaproszone zostały również miejskie spółki:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
  • Katowickie Wodociągi

Chcemy sprawnie rozwiązywać zgłaszane przez Was problemy. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać o zdjęciach: ułatwiają one zlokalizowanie usterki i jej naprawę. Zgłoszenia mogą dokonywać tylko osoby zarejestrowane. Chodzi o to, żeby można się było z Wami skontaktować, ale też by system mógł na bieżąco informować Was o postępach w sprawie. 

Razem naprawiliśmy już ponad 11,5 tysiąca usterek! (stan na: sierpień 2020 roku). 

Adres strony: http://naprawmyto.pl/katowice