Aktualności

Wprowadzenie strefy tempo 30 w Katowicach przynosi efekty. Na drogach jest coraz bezpieczniej

Październik 14, 2019

Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przygotował dokument „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Katowicach”, a także opublikował wnioski płynące z funkcjonowanie strefy tempo 30. Wniosek płynący z obu lektur jest taki sam – katowickie drogi są coraz bezpieczniejsze.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców podjęliśmy w Katowicach szereg działań w miejscach o podwyższonej wypadkowości. Pomimo rosnącej z roku na rok liczby rejestrowanych pojazdów odnotowaliśmy w ubiegłym roku aż o 45% mniej wypadków niż 10 lat temu. Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez nas w ubiegłym roku należy m.in. rozszerzenie strefy Tempo 30 o osiedle Odrodzenia i Tysiąclecie, czy też wprowadzanie punktowych zmian – takich jak wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Sokolskiej i Misjonarzy Oblatów, czy modernizacja oświetlenia wiaduktu pod ulicą 1 Maja. Te działania oczywiście kontynuujemy – w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wczasowa i Armii Krajowej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Realizujemy i przygotowujemy także szereg inwestycji, które znacząco poprawią bezpieczeństwo. Chodzi m.in. o budowę dwupoziomowych węzłów drogowych na drodze krajowej nr 81 w Piotrowicach i Giszowcu, czy też budowę nowej infrastruktury drogowej jak np. na osiedlu Witosa – dodaje prezydent.

Modernizacja i rozbudowa układu drogowego oraz działania z zakresu inżynierii ruchu spowodowały na przestrzeni ostatnich lat znaczący spadek ilości wypadków w Katowicach, szczególnie z udziałem pieszych, przy jednocześnie rosnącej z roku na rok liczbie zarejestrowanych pojazdów. Jednym z ważniejszych działań, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo było wprowadzenie Strefy Tempo 30 w śródmieściu.

Strefa Tempo 30

Eksperci podkreślają, że zmniejszenie prędkości wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów. Przypomnijmy, że strefa Tempo 30, czyli strefa uspokojonego ruchu, decyzją prezydenta Marcina Krupy została wprowadzona w Śródmieściu Katowic w 2015 roku, a dwa lata temu została poszerzona o kilkanaście obszarów w dzielnicach. Także w tym roku, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, poszerzono Tempo 30 o kolejne ulice w Śródmieściu.

Przeprowadzona ocena funkcjonowania Strefy Tempo 30 w mieście potwierdziła zasadność i skuteczność jej wprowadzenia. Porównując dane dotyczące Strefy Tempo 30 z 2014 roku i 2018 roku można zaobserwować, że łączna liczba wypadków spadła o około 41%, natomiast łączna liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów spadła o około 37% – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. Warto dodać, że spadek wypadkowości nastąpił przy dużym wzroście zarejestrowanych pojazdów. W 2014 roku było ich ponad 251 tys., a w zeszłym roku już ponad 303 tys.

Do analizy porównawczej wypadkowości w Strefie Tempo 30 przyjęto dane dotyczące wypadków drogowych z 2014 roku i 2018 roku, które miały miejsce w obszarze, na którym w sierpniu 2015 roku wprowadzona została strefa Tempo 30. I tak liczba wypadków spadła z 22 w 2014 roku do 13 w 2018 roku, co daje spadek o 41% , natomiast w 2014 roku rannych było 22, a w ubiegłym roku już tylko 12, co daje spadek o około 55%. W przypadku wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów ilość wypadków z 19 spadła do 11, co daje spadek 37%, natomiast rannych w 2014 roku było 20, a w roku ubiegłym 11 (spadek o 55%).

Analiza wypadkowości

Dokument „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Katowicach” zawiera m.in. analizę porównawczą ostatnich pięciu lat i porównanie z 2008 rokiem, czyli z danymi sprzed 10 lat. Zauważalny jest znaczący spadek wypadkowości w ostatniej dekadzie – z 449 w 2008 roku do 247 w 2018 roku (spadek o 45 proc.). Jednocześnie w tym okresie liczba pojazdów wzrosła o 56 proc. – ze 194 tys. do 303 tys. – Dane jasno pokazują, że o ile w 2008 roku mogliśmy mówić statystycznie o 1 wypadku przypadającym na 432 pojazdy, to w ubiegłym o jednym wypadku na 1226 pojazdów – podkreśla prezydent Marcin Krupa. W ostatniej dekadzie w Katowicach zanotowano 85 proc. spadek dla kategorii osób, które zginęły w wypadkach. W 2008 roku na drogach Katowic zginęło 28 osób, a w ubiegłym roku cztery osoby.

Z analizy wynika, że w 2018 roku w Katowicach doszło do 247 wypadków drogowych, z czego najwięcej (19%) w czwartek, a najmniej (9%) w niedzielę. Przedział czasowy o największej liczbie wypadków to godziny popołudniowego szczytu komunikacyjnego – podsumowuje Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. – Najczęstszym rodzajem wypadków (33,2%) było najechanie na pieszego, natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub innemu pojazdowi oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – dodaje naczelnik i zaznacza, że zdecydowana większość wypadków wg kart zdarzeń drogowych była z winy kierujących pojazdami – 222 wypadki, 11 z winy pieszych, a pozostałe 14 to współwina uczestników lub inne przyczyny.

Wprowadzane są w Katowicach również rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu, które poprawiają bezpieczeństwo. Oprócz Strefy Tempo 30 jest to regularna rozbudowa infrastruktury rowerowej, sygnalizacje świetne w trybie „all red”. Ponadto, dla zwiększenia ilości podróży środkami transportu publicznego i w efekcie ograniczenia ruchu indywidualnego, realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

  • budowa nowych linii tramwajowych,
  • budowa centrów przesiadkowych,
  • budowa systemu zarządzania ruchem (ITS) dla nadania priorytetu w ruchu drogowym pojazdom transportu publicznego,
  • kontynuacja wymiany taboru autobusowego i tramwajowego.