Aktualności Uncategorized

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące prohibicji w trzech dzielnicach Katowic

Październik 29, 2019

W listopadzie rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia tzw. prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w katowickich dzielnicach: Załęże, Szopienice i Burowiec. Zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol. Dzisiaj prezydent podpisał zarządzenia w tej sprawie.

Wprowadzenie prohibicji nocnej w Śródmieściu spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Również statystyki policji i straży miejskiej pokazują, że przestrzeń ta stała się bezpieczniejsza, służby notują mniej zgłoszeń w zakresie uciążliwych wykroczeń – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Po dobrych doświadczeniach ze Śródmieścia mieszkańcy innych dzielnic również zainteresowali się tym tematem. Najczęściej w tej sprawie rozmawiałem z mieszkańcami Burowca, Szopienic i Załęża. Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Dlatego zdecydowałem, by temat prohibicji skonsultować z mieszkańcami. Ich stanowisko będzie dla nas kluczowe w zakresie podjęcia decyzji w tej sprawie – zapowiada prezydent Marcin Krupa.

Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają każdej gminie samodzielnie zadecydować m.in. o tym czy wprowadzić na jej terenie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przepisy prawa mówią, że prohibicja może objąć wyłącznie całą dzielnicę – nie może być wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy. W listopadzie w Burowcu, Załężu i Szopienicach odbędą się otwarte spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów. – Spotkania będą miały na celu omówienie istniejącego problemu związanego ze spożywaniem alkoholu wbrew przepisom prawa na terenie dzielnic i zdiagnozowania miejsc szczególnie uciążliwych, gdzie ten problem występuje – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice. – Mieszkańcy za pomocą ankiety – zarówno tej rozdawanej na spotkaniach, jak i w wersji elektronicznej, będą mogli się opowiedzieć, czy chcą wprowadzenia nocnej prohibicji – dodaje naczelnik.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań oraz możliwości wypełnienia ankiety zostaną opublikowane na stronach www.katowice.eu i www.katowice.eu/konsultacje oraz zostaną wywieszone na plakatach w dzielnicach objętych konsultacjami.

Przypomnijmy, że nocna prohibicja w Katowicach nie jest czymś nowym. Latem ubiegłego roku została ona wprowadzona w Śródmieściu w godzinach od 22.00 do 6 rano. Po roku jej obowiązywania policja odnotowała 54% zmniejszenie udzielanych pouczeń oraz 29% spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień. Policja podkreśla, że zmniejszył się także proceder występowanie uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu w bramach i podwórzach.