Aktualności Uncategorized

Ponad 300 nowych wniosków w drugiej edycji projektu wCOPdrzewo. Drzewa z aplikacji już rosną

Czerwiec 4, 2019

Wiosną ruszył nabór wniosków do drugiej edycji projektu, który trwał do końca maja.  Efekt to 311 nowych zgłoszeń.

Aplikacja „wCOP drzewo” została uruchomiona przez Urząd Miasta jesienią 2018 roku i pozwala mieszkańcom w prosty sposób zaproponować miejsce dla nowych drzew w mieście. W sumie w bazie „wCOP drzewo” są dziś 744 wnioski (jedno zgłoszenie może dotyczyć kilku drzew, maksymalnie pięciu). Świadczą one o dużej popularności aplikacji w Katowicach ale też o ogromie pracy, jaki trzeba włożyć w ich weryfikację. Zajmuje się tym specjalny zespół, złożony z pracowników komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich, którzy muszą sprawdzać lokalizacje m.in. pod kątem własności terenu, uzbrojenia w sieci, planów inwestycyjnych miasta czy  bezpieczeństwa ruchu.

Sadzenie drzewa z aplikacji w Murckach. Zakładowi Zieleni Miejskiej pomaga córka mieszkanki, która zgłosiła to miejsce w aplikacji. A z nią cała klasa i wychowawczyni. (fot. Sławomir Rybok/UM Katowice)

Nowością drugiej edycji jest brak powiadomień wysyłanych do użytkowników na każdym etapie weryfikacji wniosku. System informuje tylko o przyjęciu wniosku (automatycznie odrzuca te, które nie dotyczą terenu miasta) i o jego ostatecznej akceptacji. W przypadku odrzucenia kontaktuje się osobiście członek zespołu, który podjął taką decyzję. Podaje też powody, dlaczego drzewa nie można posadzić we wskazanej lokalizacji.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji projektu 42 proc. z 433 wniosków przeszło weryfikację pomyślnie. Łącznie do posadzenia zakwalifikowano 600 drzew. Blisko sto z nich już rośnie w Katowicach!

Więcej na ten temat tutaj: https://wcopdrzewo.katowice.eu