W Katowicach wdrażana jest Polityka Rowerowa, zgodnie z którą przekonujemy do traktowania roweru jako środka komunikacji a nie tylko rekreacji. Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad jej wdrożeniem.

Każdy zainteresowany mieszkaniec może włączyć się w prace Zespołu Konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice, do którego zadań należy:

  • proponowanie sposobów realizacji Polityki Rowerowej Miasta Katowice oraz źródeł jej finansowania,
  • inicjowanie działań na rzecz poprawy i rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Katowice,
  • podejmowanie współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnych na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej,
  • proponowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów,
  • konsultowanie dokumentacji projektowej odnoszącej się do infrastruktury rowerowej w zakresie zgodności z przyjętą polityką rowerową.

Spotkania Zespołu odbywają się cyklicznie w zależności od ilości konsultowanych tematów. Informacje o nadchodzących spotkaniach każdorazowo publikowane są na stronach internetowych katowice.eu i rowerem.katowice.eu oraz w systemie miejskiego newslettera. Więcej informacji na ten temat znajdziecie też na Platformie Konsultacji Społecznych (patrz: Dyskutuję o sprawach mojego miasta) lub bezpośrednio u Pawła Suchety, Przedstawiciela Miasta Katowice ds. realizacji Polityki Rowerowej.

Gdzie znaleźć informacje:

masz pytanie – napisz: pawel.sucheta@katowice.eu

miejskie forum: pks.katowice.eu, dział Rowerowe Katowice