Katowice jako jedno z pierwszych miast w Polsce skorzystały z możliwości utworzenia Rady Seniorów, która działa tu już od 2014 roku. Jej skład tworzą aktywni seniorzy i osoby działające na ich rzecz.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice, Rada Seniorów składa się z 13 członków, których kadencja trwa cztery lata. Rada jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym. Współpracuje z władzami miasta, służąc wiedzą i doświadczeniem w pracy związanej ze środowiskiem osób starszych. Zajmuje się sprawami lokalnymi, w szczególności tymi dotyczącymi polityki senioralnej.

Działaniom Rady przyświeca chęć zwiększenia zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, zwłaszcza te związane z rozwiązywaniem problemów i zaspokajaniem potrzeb środowisk osób starszych.

Rada monitoruje potrzeby osób starszych, wydaje opinie i formułuje wnioski, inicjuje też różne działania. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku i innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów. Ma też możliwość współpracy z władzami miasta.

Gdzie znaleźć informacje: 

strona internetowa: Katowice.eu, zakładka Rada Miasta/ Rada Seniorów Miasta Katowice

Wydział Polityki Społecznej, Rynek 1 tel.: (32) 25 93 780