Miejskie strony internetowe:

Oficjalna strona miasta – Katowice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej UMK – bip.katowice.eu

Platforma Konsultacji Społecznych UMK – pks.katowice.eu

Strona dedykowana budżetowi obywatelskiemu – BO.katowice.eu

Strona danych przestrzennych – emapa.katowice.eu

Oficjalne profile miasta na portalach społecznościowych:

facebook.com/Katowice.eu

facebook.com/katobudzet/

twitter.com/umkatowice

twitter.com/biuroprasowekce

instagram.com/Katowice_press_office

youtube.com/user/KatowiceTube

Inne ważne strony:

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) – sekap.pl

Strona Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego – dzienniki.slask.eu

Ważne numery telefonów:

centrala urzędowa (32) 25 93 909

fax (32) 7054-914

Informacja o trybie i procedurze załatwiania spraw w urzędzie: 

tel.: (32) 25-93-639, (32) 25-93-403

e-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu

Godziny otwarcia: 

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Przyjmowanie mieszkańców: w poniedziałek 7.30 – 17.00:

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW tel.: (32) 25 93 639, Rynek 1

URZĄD STANU CYWILNEGO tel.: (32) 25 97 215, Plac Wolności 12 A

KASY tel.: (32) 25 93 454, ul. Pocztowa 5

BIURO  PRAW  JAZDY  I  REJESTRACJI  POJAZDÓW tel.: (32) 705 47 54, ul. Francuska 70

  • Rejestracja Pojazdów: (32) 7054 784, (32) 7054 787, (32) 7054 663,
  • Prawa Jazdy: (32) 7054 795, (32) 7054 790, (32) 7054 798

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW tel.: (32) 20 68 010, Rynek 1, p. 512, 513

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (ul. Francuska 70):

  • Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych – Katowice I tel.: (32) 757 46 99
  • Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych – Katowice II tel.: (32) 757 46 99
  • Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych – Katowice III tel.: (32) 757 46 99
  • Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych – Katowice IV tel.: (32) 757 46 99

Inne:

Centrum Informacji Turystycznej tel.: (32) 25 93 808, Rynek 13 poniedziałek – piątek: 9:00 – 19:00, sobota – niedziela: 9:00 – 17:00

Referat Zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego tel.: (32) 25 97 215, Plac Wolności 12A, pełni dyżury w soboty w godz. 8.00 – 12.00

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Osób Niepełnosprawnych tel.: (32) 25 93 212, Rynek 1 dyżuruje:

– w poniedziałki w godz. 11.00 – 14.00

– w środy w godz. 10.00 – 13.00

– w piątki w godz. 12.30 – 15.30

 

W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”