Platforma Konsultacji Społecznych jest internetowym forum, gdzie mieszkańcy mogą dyskutować o sprawach ważnych dla miasta. Na forum można zapoznać się z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Urząd Miasta Katowice oraz wypowiedzieć się na ich temat.

Platforma jest również miejscem publikacji projektów aktów prawa miejscowego poddawanych konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Dostęp do treści forum jest powszechny, ale by móc uczestniczyć w dyskusjach na Platformie należy dokonać rejestracji użytkownika.

Jak to zrobić?

Po wejściu na stronę pks.katowice.eu kliknij Rejestruj, przeczytaj regulamin i zasady forum, a następnie, jeśli się zgadzasz z nimi, kliknij Akceptuję regulamin i zasady forum. Zostanie udostępniony Ci formularz rejestracyjny do wypełnienia, uzupełnij wszystkie pola i kliknij Tworzenie użytkownika. Możesz uzupełnić dane w kolejnym formularzu dot. strefy czasowej i zapisać ustawienia klikając Zapisz. Na adres mailowy użyty do logowania zostanie przesłana instrukcja weryfikacyjna, znajdziesz tam link aktywacyjny oraz kod potwierdzający. Po aktywacji możesz się logować na forum i brać czynny udział w dyskusjach.

Gdzie znaleźć informacje:

adres internetowy forum: pks.katowice.eu

masz pytanie – napisz: pks@katowice.eu