Młodzieżowa Rada Miasta jest reprezentacją młodzieży katowickich szkół ponadgimnazjalnych, a jej prace mają charakter konsultacyjny.

Najważniejszym celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice było zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Dzięki funkcjonowaniu Rady młodzi mieszkańcy uczą się wybierania swoich przedstawicieli, współdecydowania o wspólnych sprawach, bycia reprezentowanym oraz podejmowania oddolnych działań.

Wzorem radnych Rady Miasta członkowie Młodzieżowej Rady pracują na sesjach oraz w komisjach, których obrady są jawne. Wybierać i być wybieranym może osoba ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie Katowic, okręgami wyborczymi są szkoły (ponadgimnazjalne oraz zespoły szkół ponadgimnazjalnych), a ilość radnych Młodzieżowej Rady Miasta zależy od ilości uczniów w tych szkołach – na każde rozpoczęte pół tysiąca przypada jeden mandat. Kadencja Rady trwa dwa lata od dnia wyborów.

Gdzie znaleźć informacje:

strona internetowa: Katowice.eu, zakładka Rada Miasta/Młodzieżowa Rada Miasta

profil Facebook: https://www.facebook.com/mrmkatowice/