Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

W praktyce oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań, przeznacza się do realizacji – wpisuje się je do uchwały budżetowej.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Katowicach corocznie jest wprowadzany zarządzeniem Prezydenta Miasta. Ze szczegółami dot. bieżącej edycji można się zapoznać na stronie BO.Katowice.eu.

Dlaczego powstał?

Głównym celem budżetu obywatelskiego jest włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem. Mieszkańcy określają swoje potrzeby i podejmują rozmowę na temat sposobu realizacji zadań własnych gminy ze swojej lokalnej perspektywy. Współpracują tworząc projekty, dyskutują nad nimi i mobilizują sąsiadów do udziału w głosowaniu. Chodzi o efektywne wydawanie wspólnych środków z budżetu, kształtowanie postaw obywatelskich, budowanie więzi w lokalnej społeczności oraz stworzenie poczucia realnej współodpowiedzialności za swoje otoczenie. Jako narzędzie edukacyjne w dziedzinie samorządności, BO zachęca do zapoznania się z mechanizmami konstruowania i wydatkowania lokalnych budżetów, skłania do podejmowania trudnych decyzji o priorytetach oraz zastanowienia się nad kierunkami rozwoju miasta.

Zielony Budżet  

W 2020 roku prezydent Marcin Krupa zdecydował, żeby wprowadzić tzw. zielony budżet. To 5 mln. złotych na zielone inicjatywy mieszkańców.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: http://katoobywatel.katowice.eu/aktualnosci/katowice-wprowadzaja-zielony-budzet-obywatelski-piec-milionow-na-zielone-inicjatywy-mieszkancow/

Jak się zaangażować? 

Każdy mieszkaniec Katowic może:

  • zgłaszać projekty lokalne i/lub ogólnomiejskie (jeden lub więcej)
  • popierać projekty innych osób (jeden lub więcej)
  • głosować na wybrane przez siebie projekty

Jak złożyć wniosek?

Gdy już zadecydujesz o co warto zawalczyć, musisz przedstawić swój pomysł na odpowiednim formularzu, w którym m.in. wskazujesz charakter zadania (lokalny lub ogólnomiejski), lokalizację zgłaszanego zadania, stan własnościowy terenu, szacunkowe koszty realizacji (górna granica kosztów ustalana jest każdego roku) oraz przyszłych beneficjentów. Następnie należy znaleźć osoby, które poprą projekt i wpiszą się na listę poparcia. Zanim zarejestrujesz wniosek warto skonsultować się z komórką, która jest odpowiedzialna za realizację tego typu zadań. Jeśli masz trudność z ustaleniem do kogo się skierować lub jak prawidłowo wypełnić formularz, pomogą Ci w tym pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej.

Weryfikacja wniosków

Wnioski, które trafiają do urzędu, podlegają rejestracji (nadanie numeru ID zadania) i weryfikacji. Weryfikacja wstępna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza. Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują, czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację.

Głosowanie 

W trakcie głosowania mieszkańcy decydują, które zadania będą wykonane w kolejnym roku budżetowym. Do realizacji kierowane są projekty, które otrzymały najwięcej głosów i łącznie mieszczą się w puli środków przewidzianych dla projektów lokalnych z danej jednostki pomocniczej lub projektów ogólnomiejskich.

Gdzie znaleźć informacje:

Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 13 II piętro, tel.: (32) 25 93 654, (32) 25 93 144, e-mail: konsultacje@katowice.eu

strona internetowa: BO.katowice.eu

masz pytanie – napisz: budzetobywatelski@katowice.eu

fanpage: facebook.com/katobudzet/, twitter.com/bokatowice