Akcje

SprzątaMy dzielnice i ograniczamy produkcję odpadów

Czerwiec 11, 2018

Zbieramy śmieci, pijemy „kranówkę” ze słoików i uczymy się jak ograniczać odpady we własnym gospodarstwie domowym. Chcemy razem z Wami zadbać o miasto.

Dlatego SprzątaMy dzielnice. Akcję organizuje z nami Stowarzyszenie Wolnej Herbaty. Są młodzi, zaangażowani i wiedzą jak zadbać o środowisko. Jak działamy? Mieszkańcy najpierw sami zgłaszają tereny do posprzątania, na które później internauci mogą oddać swój głos. W ten sposób wiosną 2018 roku powstała lista siedmiu miejsc z największym poparciem i – co ciekawe – w większości były to tereny rekreacyjne, zielone, gdzie lubimy wypoczywać ale też niestety… śmiecić. Od 19 maja do 30 czerwca, w każdą sobotę, organizowane były kolejne akcje sprzątania z udziałem mieszkańców. Efekt: 42 ha posprzątanych terenów zielonych, ponad 8 kontenerów śmieci.

W 2019 roku uruchomiliśmy drugą edycję akcji. Efekty były rekordowe: 67 terenów zgłoszonych terenów, z których w głosowaniu internetowym wybraliście finałową piątkę. Zebraliśmy 15 kontenerów śmieci! Więcej o tym tutaj:  http://katoobywatel.katowice.eu/aktualnosci/zebralismy-wspolnie-15-kontenerow-smieci-final-projektu-sprzatamy-dzielnice/

Wszystkie akcje podporządkowane są ograniczeniu produkcji śmieci. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnych kubków i piją wodę bezpośrednio z sieci, z udostępnionego przez Katowickie Wodociągi hydrantu (w Katowicach jakość wody w sieci jest bardzo dobra!). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów. Są też: rękawiczki, toi – toi z umywalką, a w czasie sprzątania poczęstunek. Ważnym elementem akcji jest też spotkanie integracyjne po sprzątaniu, połączone z „grillem”. 

Skalę problemu dzikich wysypisk pokazuje m.in. aplikacja Naprawmyto.pl, służąca do zgłaszania usterek w mieście. Za jej pośrednictwem katowiczanie, tylko w ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia narzędzia,  zgłosili ponad 200 miejsc, w których ktoś nielegalnie zostawił odpady. Poza ich usuwaniem i dyscyplinowaniem właścicieli i zarządców zanieczyszczonych terenów, konieczna jest edukacja i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o najbliższe otoczenie. Odpady nie tylko szpecą Waszą okolicę, ale są realnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia.  

O efektach akcji w 2018 roku piszemy tutaj: http://katoobywatel.katowice.eu/aktualnosci/mieszkancy-katowic-zebrali-osiem-kontenerow-smieci-w-ramach-akcji-sprzatamy-dzielnice/

Fanpage Stowarzyszenia Wolnej Herbaty: https://www.facebook.com/wolnaherbata/