Akcje

Nie siej śmieci, posiej łąkę!

Maj 6, 2021

Oddaj elektrośmieci, a w zamian odbierz nasiona łąk kwietnych i kompost! W ten sposób wspólnie z MPGK walczymy z procederem wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego do lasu, ale też wystawianiem w wiatach śmietnikowych, a nawet na miejskie chodniki.

W maju 2021 roku uruchomiliśmy akcję ekologiczną „Nie siej śmieci, posiej łąkę”. – Widzimy, że kwestia wyrzucania odpadów bywa problematyczna, dlatego szukamy kolejnych sposobów dotarcia z informacją do mieszkańców. Zachęcamy, żeby elektrośmieci oddać do punktu zbiórki odpadów, a w zamian odebrać nasiona łąk kwietnych i siać je w swoim otoczeniu – od donic na balkonach po ogródki działkowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.  – Staramy się zachęcać mieszkańców do wspólnego dbania o nasze otoczenie, do wzięcia za nie odpowiedzialności. Dzięki takim akcjom zwracamy uwagę  na problem dzikich wysypisk i gospodarkę obiegu zamkniętego, ale też na kwestię bioróżnorodności w mieście i adaptacji do zmian klimatu. W tym wypadku zachęcamy mieszkańców do miejskiego ogrodnictwa – dodaje prezydent Krupa.

Nasiona uzupełniliśmy o kompost, wyprodukowany z odpadów zielonych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, który jest naturalnym nawozem i służy do polepszenia jakości gleby. Akcja została zorganizowana w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów przy ul. Milowickiej 7A, dlatego, że to właśnie do GPZO należy przywozić elektrośmieci na co dzień. W Katowicach są cztery takie punkty. Zgodnie z przyjętymi zasadami i Regulaminem Utrzymania Czystości w Gminie Katowice elektrośmieci przyjmowane są od mieszkańców Katowic w każdym z nich, w ramach uiszczanej opłaty śmieciowej (adresy PSZOK-ów można znaleźć tutaj: https://www.mpgk.com.pl/dla-mieszkancow/punkty-zbiorki-odpadow). Poza tym każdy klient przy zakupie nowych urządzeń ma możliwość oddania starych już w sklepie lub przy dostawie nowych do domu.  – Pomimo takich możliwość znajdujemy niestety porzucony sprzęt w lasach, na chodnikach, przy wiatach śmietnikowych. A po raz kolejny trzeba też przypomnieć, że elektrosprzęt podobnie jak opony czy gruz, nie zalicza się do wielkogabarytów i nie jest z nimi odbierany – mówi Robert Potucha, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Żeby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw mieszkańcom, od 1 lipca w Katowicach ruszy program odbioru dużych odpadów RTV/AGD (drobne elektrośmieci mogą być jedynie dodatkiem do dużego) bezpośrednio z nieruchomości. Mieszkaniec będzie mógł umówić się telefonicznie na odbiór takiego sprzętu, w uzgodnionym dniu i przedziale czasowym.

Elektrośmieci groźne dla środowiska i człowieka 

Elektroodpady nie są bezpieczne dla środowiska, a niektóre, szczególnie stare urządzenia posiadają w swym składzie groźne dla człowieka substancje. Np. stare lodówki czy zamrażarki zawierają amoniak, a w produkcji telewizorów kineskopowych wykorzystywano toksyczne dla żywych organizmów związki rtęci. Każdy rodzaj odpadu jest w inny sposób przetwarzany i zagospodarowywany. Im wcześniej posortujemy odpady, tym mniej pracy i kosztów trzeba będzie ponieść, żeby przygotować je do dalszego przetworzenia. Ostatecznie każdy rodzaj odpadów trafia na inną specjalistyczną instalację przetwarzania.

Śmieci znalezione w lesie podczas akcji SprzątaMy Dzielnice. Fot. Agnieszka Majnusz

Baterie są odpadem niebezpiecznym, a ze względu na technologię wykorzystywaną w ich produkcji porzucone byle gdzie mogą stanowić niebezpieczne źródło zanieczyszczeń dla środowiska naturalnego. Baterie można oddawać do GPZO oraz w wyznaczonych miejscach na terenie Katowic – między innymi w placówkach oświatowych, domach kultury. Specjalne pojemniki na baterie znajdują się również w niektórych placówkach handlowych sprzedających sprzęt TV i AGD. Baterie, podobnie jak elektrośmieci powinny być zbierane osobno, po pierwsze ze względu na swoje niebezpieczne właściwości fizyko-chemiczne, po drugie ze względu na możliwość ponownego ich przetworzenia i wykorzystania w produkcji.

Miejsca nielegalnie pozostawionych odpadów, w tym elektrośmieci, powinny zostać zgłoszone do właściciela/zarządcy terenu na którym się znajdują. On odpowiada bezpośrednio za ich uprzątnięcie. Jeśli nie jest to możliwe należy powiadomić Straż Miejską, która może spróbować znaleźć winnego, zobligować go do uprzątnięcia terenu i nałożyć na niego  karę za zaśmiecanie. Dopiero w ostateczności sprawa trafia do operatora rynku, czyli w Katowicach do MPGK.  Niestety wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które ostatecznie regulują mieszkańcy w opłacie śmieciowej. Im więcej nielegalnych miejsc pozostawiania odpadów tym wyższa opłata śmieciowa. Przypadki nielegalnego wystawiania elektroodpadów pojawiają się w zasadzie jedynie w zabudowie wielorodzinnej.

Więcej informacji: 

o harmonogramie wywozu odpadów, workach na gruz dla mieszkańców, punktach zbiórki odpadów: https://www.mpgk.com.pl/dla-mieszkancow/index

o sianiu łąk: http://laka.org.pl/o-lakach/jak/