Katoobywatelu. Melduj się!

Będziemy Was zachęcać, żeby płacić podatki w Katowicach. Melduj się! to wezwanie KATOobywateli do wzięcia odpowiedzialności za swoje miasto, bo żeby płacić podatki w Katowicach, wcale nie trzeba być tu zameldowanym. Ale po kolei. 

Dlaczego warto złożyć PIT właśnie w Katowicach? 

Jeżeli miasto ma się rozwijać, mają być utrzymywane przestrzenie publiczne, organizowane imprezy, dofinansowywane szkoły ponad poziom przekazywanej subwencji z budżetu państwa, konieczne są wysokie dochody budżetowe. Najważniejszym z nich jest udział w podatku dochodowym PIT – im większa liczba osób mieszkających w mieście wskaże do rozliczeń katowicki urząd skarbowy, tym dla miasta korzystniej – dochody budżetu będą wyższe i tym samym będą mogły być wyższe wydatki na rzecz mieszkańców. Warto wspomnieć, że sytuacja finansowa Katowic jest bardzo dobra, co ma odzwierciedlenie w najwyższych możliwych ocenach agencji ratingowych, które uzyskujemy.

Dochody Katowic w 2018 roku wyniosły ponad 2 mld zł, z czego ponad 526 mln zł to właśnie dochody płynące z tzw. PIT. Dochody budżetu w 2019 roku wyniosły ponad 2,1 mld zł, z czego ponad 596 mln zł (tj. 28,2 proc.) to dochody uzyskiwane z części podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców. 

Średnio na jednego mieszkańca z deklaracji PIT Katowice pozyskują 1793 zł. Za taką kwotę można np.

  • wykonać 35 m² chodnika osiedlowego  
  • ustawić 3 stojaki rowerowe
  • zbudować ponad 6 m² drogi rowerowej
  • zrealizować dopłatę do jednego miejsca w żłobku miejskim
  • dofinansować opiekę dla trójki dzieci w żłobku niepublicznym 

Pamiętaj, że odprowadzając podatek w Katowicach – masz realny wpływ na życie swojej rodziny i społeczności lokalnej. Każde zadanie realizowane w ramach budżetu ma podnosić jakość życia w mieście. 

Inne powody, dla których jeszcze warto płacić podatek w Katowicach:  

  • Katowicka Karta Mieszkańca. Dla osób zameldowanych na stałe lub czasowo i dla osób płacących podatki w Katowicach. Uprawnia do wielu zniżek, w tym na baseny, do siłowni, na przedstawienia teatralne czy na festiwale muzyczne.
  • Miejsce w żłobku. W Katowicach od 1 marca 2018 roku obowiązują dodatkowe kryteria przy naborze do oddziałów żłobka miejskiego. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek, to podczas ubiegania się o miejsce w żłobku może liczyć na dodatkowe 50 punktów na dziecko. 
  • Mieszkanie Plus. W Katowicach powstaje 1000 mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” – w dwóch lokalizacjach – na Nikiszowcu, na tzw. Mrówczej Górce, oraz na Burowcu – przy ul. Korczaka. Warunkiem koniecznym zamieszkania na osiedlach jest zameldowanie w Katowicach i płacenie tu podatków.

Czy musisz być zameldowany w Katowicach, by złożyć tutaj PIT? 

Do złożenia PIT w Katowicach wystarczą tylko Twoje dobre chęci. Nie musisz być tu zameldowany. Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych to, zgodnie z definicją: ośrodek interesów życiowych – osobistych i gospodarczych. Przy czym centrum interesów osobistych to powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych to działalność zarobkowa (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc. Podatnik sam musi zdecydować, gdzie jest centrum jego życia (miejsce zamieszkania).

Zmiana urzędu skarbowego jest prosta – składając roczne zeznanie PIT podajesz w formularzu adres w Katowicach, pod którym zamieszkujesz i wskazujesz urząd skarbowy przypisany do Twojego miejsca zamieszkania. Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach i Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dzieli granica wyznaczona ulicami Tadeusza Kościuszki i Wojciecha Korfantego. 

Jeśli PIT składa zamiast Ciebie Twój pracodawca – wystarczy poinformować go o zmianie adresu zamieszkania dla celów podatkowych.

Mieszkasz w Katowicach, a składasz PIT gdzie indziej? 

Co się dzieje z Twoimi pieniędzmi? Jeżeli mieszkasz w Katowicach i składasz PIT gdzie indziej – Twoje pieniądze zostaną wykorzystane w innej miejscowości. Zapewne też są tam potrzebne. Ale warto się zastanowić, czy własne pieniądze chciałbyś przeznaczyć na remont domu sąsiada lub wybudowanie mu hali sportowej zamiast przeznaczać je na własne potrzeby.

KATOobywatelu melduj się!

W Polsce jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców. Można się zameldować na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania. Przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. Według stanu na 30 czerwca 2018 roku, liczba osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy wynosi w Katowicach 280 270, z czego 8 972 osoby zameldowane są na pobyt czasowy.

Więcej na ten temat tutaj: https://obywatel.gov.pl/meldunek/obowiazek-meldunkowy