KATOduma

Szczyt klimatyczny ONZ

Szczyt klimatyczny ONZ, czyli tzw. COP (Konferencja Stron) to globalna konferencja, na której negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska gościła taki szczyt dwukrotnie – w 2008 r. w Poznaniu i 2013 r. w Warszawie.

Przygotowania do szczytu klimatycznego widać było w całych Katowicach. Na zdjęciu: mobilny ekokiosk

W grudniu 2018 r. szczyt ONZ odbył się w Katowicach. Obejmował: 24. Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), 14. Spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 14) i Konferencję Sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

W imprezie wzięło udział około 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i biznesu.