KATOduma

Lider usług dla biznesu

Według ostatniego raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach” w Katowicach i GZM funkcjonują 102 centra usług, zatrudniające w sumie 23 500 pracowników, co stanowi 8 proc. ogółu zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Prognozuje się, że w I kwartale 2020 r. zatrudnienie w branży osiągnie 25 000 pracowników, w tym 20 000 w samych Katowicach.

Zlokalizowane tu centra usług należą do inwestorów z 20 państw. Poza centrami polskimi (33) są to głównie przedsiębiorstwa z USA (20), Niemiec (11) i Francji (10).

Według raportu ponad połowę ogółu centrów stanowią centra IT, które przeważają również w strukturze zatrudnienia (51 proc.).

W Metropolii zainwestowały do tej pory takie firmy, jak: Accenture, Arvato Financial Solutions, Bombardier, Capgemini, Diebold Nixdorf, Eurofins, Fujitsu, Groupon, Guardian, HireRight, Honeywell, IBM, ING, Keywords Studios, Knauf, KLDiscovery Ontrack, Mentor, Oracle, Perform, PwC, Rockwell Automation, Sii, Sopra Steria, Teleperformance, Unilever czy Wipro.