KATOduma

Rewitalizacja z mieszkańcami

Współpracujemy z mieszkańcami rewitalizowanych dzielnic i razem szukamy najlepszych rozwiązań.

Katowice są liderem sieci “Rewitalizacja” w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast. Oznacza to, że będziemy się dzielić wiedzą i doświadczeniem oraz uczyć dla Was, żeby skutecznie i z sukcesem planować i realizować przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Pracujemy z 11 miastami partnerskimi. W projekcie skupiamy się na Bogucicach*, zapraszając do współpracy mieszkańców dzielnicy i przedstawicieli funkcjonujących tam instytucji.

Katowice jako pierwsze miasto w Polsce wdraża koncepcję rezyliencji miejskiej. W projekcie Resilient Europe bierze udział 10 miast z 9 krajów. Rezyliencja oznacza odporność, elastyczność i umiejętność samodzielnego przezwyciężania sytuacji kryzysowych. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla Załęża, we współpracy z bardzo aktywną Lokalną Grupą Urbact, którą tworzą mieszkańcy i przedstawiciele instytucji z tej dzielnicy.

Resilient Europe w Załężu

Niezwykłej przemianie, m.in. dzięki współpracy miasta z lokalną społecznością, uległa dzielnica Nikiszowiec. Organizowane są cykliczne i popularne wydarzenia jak “Odpust u Babci Anny”, poprawiło się bezpieczeństwo, powstają nowe kawiarnie i restauracje. Modne stało się też mieszkanie w Nikiszowcu. 

Realizujemy dla Was szereg dużych projektów, w tym programy pobudzania aktywności lokalnej i aktywizacji zawodowej:   

  • Centrum Społecznościowe w Śródmieściu
  • Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu
  • Centrum Społecznościowe “Nasze Załęże”
  • Program Aktywności Lokalnej “Bogucice – moje miejsce na ziemi”
  • Centrum Społecznościowe “Szopki”
  • Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu

* W ramach “Lokalnego Programu Rewitalizacji” na lata 2016 – 2022, różnymi działaniami miasta zostały objęte: Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec oraz Szopienice-Burowiec (8,42 proc. powierzchni miasta, 70 046 osób czyli 24,22 proc. ludności miasta).