KATOduma

Plac na glanc

Rewitalizujemy katowickie podwórka i robimy to razem z mieszkańcami. W ramach projektu Plac na Glanc miejskiej instytucji Katowice Miasto Ogrodów, mieszkańcy zgłaszają podwórka do rewitalizacji, a następnie wspólnie z architektami wypracowują projekt przebudowy. 

Podwórko przy ul. Powstańców 4 w Katowicach po rewitalizacji przeprowadzonej w ramach inicjatywy Plac na Glanc.

Projekt Plac na Glanc edukuje i zmienia świadomość społeczną. Co roku udowadnia, że to mieszkańcy mają wpływ na to jak wygląda ich najbliższa przestrzeń. Co więcej – to oni przede wszystkim są za nią odpowiedzialni. Cały proces projektowy opiera się o społeczną partycypację, oddolność i odpowiedzialne projektowania, nie tylko dla mieszkańców ale wraz z nimi. Plac na Glanc, ma stać się modelową przestrzenią, wzorem którym zainspirują się mieszkańcy innych kamienic i w miarę możliwości zaczną zmieniać swoje otoczenie. Wraz z przemianą wizerunku podwórka rośnie ilość interakcji między sąsiadami, którzy najpierw na specjalnie przygotowanych warsztatach, tworzą z projektantami elementy małej architektury, a później o odmienioną przestrzeń dbają. Niezwykle ważnym aspektem jest to, że projekt Plac na Glanc jest to jedno tych z działań, które wykorzystując najnowsze rozwiązania we wzornictwie, ma pokazywać dobre praktyki oraz wyznaczać nowe kierunki w designie w przestrzeni publicznej. Projekt zakłada również wykorzystanie rozwiązań z pogranicza ekologii i metod recyklingu.