KATOduma

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Aktywnie walczymy ze smogiem i niską emisją. Katowice, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, opracowały i wdrożyły Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (36 różnych projektów). Do 2030 roku, na inwestycje których głównym celem jest czystsze powietrze, planujemy wydać pół miliarda złotych. 

Zgodnie z zapisami PGN najwięcej, bo aż 291 mln zł, planujemy wydać na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w komunalnych budynkach wielorodzinnych a 235 mln zł będzie kosztowało dofinansowanie tego samego celu w mieszkaniach i domach należących do katowiczan (176 mln pochodzić będzie ze środków własnych, reszta z zewnętrznych). 

Dodatkowe 39 mln zł mogą pochłonąć podobne inwestycje w nieruchomościach, w których gmina jest udziałowcem wspólnot mieszkaniowych. Inne działania, których pozytywny wpływ na walkę ze smogiem jest pośredni to m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia, poprawa zarządzania transportem, budowa centrów przesiadkowych i zakup nowego taboru oraz kolejne akcje edukacyjne. 

W 2017 roku wsparliśmy dofinansowanie wymiany blisko 800 przestarzałych pieców węglowych – to dwa razy tyle, ile średnio w ubiegłych latach. W 2018 roku mamy zaplanowane środki na kolejne podwojenie liczby wniosków. W 2017 roku katowicki samorząd wsparł również montaż 65 instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii). Na rok 2018 r. złożono wnioski na zmianę 1 854 systemów grzewczych oraz montaż 282 instalacji OZE.