KATOduma

Najtańsze żłobki w Polsce

Według analizy przeprowadzonej przez Unię Metropolii Polskich (UMP) w 2017 roku, Katowice są miastem o najniższej opłacie za opiekę dziecka w żłobku wśród wszystkich gmin zrzeszonych w UMP. Wynosi ona 150 zł miesięcznie na jedno dziecko, a w przypadku rodzeństwa po 75 zł. Do tego dochodzi jeszcze opłata za wyżywienie w wysokości 5 złotych dziennie, czyli również na przystępnym dla rodziców poziomie. Dzieje się tak dlatego, że średni miesięczny koszt dopłaty do jednego miejsca w żłobku ustaliliśmy na poziomie 1372 zł i jest najwyższy w grupie miast UMP.

Katowice jako jedno z zaledwie trzech miast, poza Lublinem i Krakowem, dotują też pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych. W dodatku została zwiększona wysokości dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Katowic z 400 zł miesięcznie do 600 zł miesięcznie.

W miejskich żłobkach jest dziś ponad 900 miejsc, ale cały czas powstają kolejne. Chcemy też poszerzyć bazy w żłobkach niepublicznych w dzielnicach, w których występuje największe zapotrzebowanie na tą formę opieki.

W Katowicach obowiązują od 1 marca dodatkowe kryteria przy naborze do oddziałów żłobka miejskiego, związane z preferencjami dla mieszkańców Katowic płacących tu podatki. To dodatkowe 50 punktów, jeśli przynajmniej jeden z opiekunów dokłada się do miejskiej kasy.