KATOduma

Miliardy z funduszy unijnych

Katowice skutecznie pozyskują fundusze unijne. W ciągu ostatniej dekady na projekty infrastrukturalne i wsparcie kapitału ludzkiego przeznaczyliśmy 1 mld 748 mln złotych. Do sztandarowych projektów, zrealizowanych w części z tych środków, należą nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które wraz ze Spodkiem i budynkiem Muzeum Śląskiego wyznaczają dziś „strefę kultury” na terenie po Kopalni Katowice.

Środki z funduszy unijnych przeznaczamy również na:

  • niskoemisyjny transport miejski (w realizacji są centra przesiadkowe)
  • poprawę efektywności energetycznej (w tym termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych) 
  • energooszczędne oświetlenie miejskie (jeszcze w 2018 roku będzie  zmodernizowanych 1623 punktów oświetleniowych), 
  • wzmocnienie potencjału edukacyjnego przedszkoli oraz szkół (w ciągu ostatnich trzech lat z różnych projektów skorzystało 360 wychowanków przedszkoli oraz ponad 1400 uczniów),
  • rewitalizację obszarów zdegradowanych (zakładana powierzchnia, która objęta zostanie rewitalizacją w najbliższych latach, to blisko 6,8 ha)  
  • gospodarkę odpadami
  • ochronę różnorodności biologicznej
  • rozwój infrastruktury społecznej, wychowania przedszkolnego, kształcenia zawodowego oraz systemu opieki nad dziećmi do lat 3
  • wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych, aktywnej integracji, zwłaszcza pod kątem znalezienia zatrudnienia 
  • ułatwianie dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług społecznych