KATOduma

Miasto obywatelskie nr 1

Katowice zostały uznane za najbardziej obywatelskie miasto w regionie i piąte pod tym względem w Polsce! Najnowszy ranking „miast obywatelskich”, w którym ujęto wszystkie 66 miast na prawach powiatu, przygotowany został na zlecenia Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera.

– Otwarcie władzy na mieszkańców – czy to dla zachęty społeczności do współdziałania, czy w reakcji na samodzielne inicjatywy mieszkańców – są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ludzi do współudziału w zarządzaniu i wspiera tym samym aktywne społeczeństwo obywatelskie – pisze w raporcie dr Angelika Klein, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Festiwal Organizacji Pozarządowych w Katowicach

Jak czytamy, ranking został utworzony w oparciu o pięć różnych wskaźników dotyczących: „biernej i czynnej aktywności wyborczej, udziału mieszkańców w organizacjach publicznych, zaangażowania w życie publiczne, rozpowszechnianie postaw obywatelskich oraz otwarcie miast na obywateli”. W tej ostatniej podkategorii Katowice zajęły także pierwsze miejsce w województwie i 5. miejsce w Polsce.

Budując wskaźnik „otwartości miasta na obywateli” autorzy raportu wzięli pod uwagę wydatki danej gminy na budżet obywatelski (jako procent wydatków z budżetu miasta), otwartość na inicjatywę uchwałodawczą, oraz organizowanie konsultacji społecznych.