KATOduma

Dbamy o seniorów

Dbamy o seniorów. Zależy nam, żeby starsi mieszkańcy Katowic mieli ułatwiony dostęp do kultury, aktywności fizycznych czy edukacji, chcemy zadbać o Wasze bezpieczeństwo. 

Stąd m.in. wziął się pomysł “Aktywnych Seniorów”, projektu realizowanego od 2013 roku. Każdemu seniorowi, który złoży wniosek o wydanie karty „Aktywnego Seniora”, przysługują  zniżki oraz rabaty udzielone przez samorządowe instytucje i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W 2017 roku wydaliśmy 2012 takich kart,  a w sumie do końca czerwca 2018 roku – 9 641. Inne programy zniżkowe to: „Kawa za złotówkę dla seniorów” i „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”.  

Katowice jako jedno z pierwszych miast w Polsce skorzystały z możliwości utworzenia Rady Seniorów, która działa tu już od 2014 roku. Pracujemy nad uruchomieniem Katowickiego Centrum Seniora przy ul. Słowackiego. Myślimy też o osobach starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających w dzielnicach rewitalizowanych, które objęliśmy projektem integracji społecznej.

Katowicki Dzień Aktywnego Seniora

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizujemy wydarzenia dla seniorów, w tym „Katowicki Dzień Aktywnego Seniora” i „Katowicką Senioriadę” czyli potańcówki w dzielnicach.

Jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy Miejski System Powiadamiania Ratunkowego “Sygnał życia” – dzięki niemu służby medyczne mają natychmiastowy wgląd w dane personalne i historię choroby dzwoniącego mieszkańca. Już 269 seniorów zarejestrowało się w tym systemie.

Prawie 300 osób rocznie korzysta z klubów seniora. Organizujemy też spotkania na temat bezpieczeństwa dla seniorów. Spotkania odbywają się w każdej dzielnicy miasta.

1100 seniorów korzysta z oferty zajęć sportowych organizowanych i finansowanych przez miasto (Sportowy Uniwersytet Seniora) m.in. jest to: gimnastyka, fit-ball, pilates, zajęcia ogólnorozwojowe, nordic walking, tańce latynoamerykańskie, joga,  trening zdrowe plecy, aqua aerobic oraz wiele innych.  

5000 seniorów w 2018 roku zostanie zaopatrzonych w zestaw „Koperty Życia”, która ma być informacją dla służb medycznym czy osób udzielających pierwszej pomocy o stanie zdrowia seniorów.  

5000 szt. informatorów dla seniorów (wydanie czwarte) rozdaliśmy w 2018 roku

1600 seniorów korzysta rocznie z oferty zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe finansowanych przez miasto. Są to m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania integracyjno – aktywizujące, warsztaty florystyczne, gry planszowe, kurs obsługi komputera, kurs pierwszej pomocy, warsztaty muzyczne, nauka języków obcych i wiele innych.

9000 seniorów będzie mogło skorzystać w 2018 roku z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, finansowanych przez miasto. Przeznaczyliśmy na ten cel 334 099,80 zł.

440 Seniorów skorzysta z szeregu bezpłatnych badań w ramach “Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”.

Na działania senioralne w 2017 roku przeznaczyliśmy  ponad 35,5 mln złotych.