KATOduma

Dbamy o seniorów

Dbamy o seniorów. Zależy nam, żeby starsi mieszkańcy Katowic mieli ułatwiony dostęp do kultury, aktywności fizycznych czy edukacji, chcemy zadbać o Wasze bezpieczeństwo. 

Stąd m.in. wziął się pomysł “Aktywnych Seniorów”, projektu realizowanego od 2013 roku. Każdemu seniorowi, który złoży wniosek o wydanie karty „Aktywnego Seniora”, przysługują  zniżki oraz rabaty udzielone przez samorządowe instytucje i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Inne programy zniżkowe to: „Kawa za złotówkę dla seniorów” i „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”.  

Katowice jako jedno z pierwszych miast w Polsce skorzystały z możliwości utworzenia Rady Seniorów, która działa tu już od 2014 roku. Przy ul. Słowackiego działa Katowickie Centrum Seniora. Myślimy też o osobach starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających w dzielnicach rewitalizowanych, które objęliśmy projektem integracji społecznej.

Katowicki Dzień Aktywnego Seniora

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizujemy wydarzenia dla seniorów, w tym „Katowicki Dzień Aktywnego Seniora” i „Katowicką Senioriadę” czyli potańcówki w dzielnicach.

Jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy Miejski System Powiadamiania Ratunkowego “Sygnał życia” – dzięki niemu służby medyczne mają natychmiastowy wgląd w dane personalne i historię choroby dzwoniącego mieszkańca. Kilkaset osób rocznie korzysta z klubów seniora. Organizujemy też spotkania na temat bezpieczeństwa dla seniorów. Spotkania odbywają się w każdej dzielnicy miasta.

Wielu seniorów korzysta z oferty zajęć sportowych organizowanych i finansowanych przez miasto (Sportowy Uniwersytet Seniora) m.in. jest to: gimnastyka, fit-ball, pilates, zajęcia ogólnorozwojowe, nordic walking, tańce latynoamerykańskie, joga,  trening zdrowe plecy, aqua aerobic oraz wiele innych.  

Seniorów zaopatrujemy w „Koperty Życia”, które mają być informacją dla służb medycznym czy osób udzielających pierwszej pomocy o stanie ich zdrowia.

Regularnie przygotowujemy informatory dla seniorów.

Wiele osób korzysta z oferty zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe finansowanej przez miasto. Są to m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania integracyjno – aktywizujące, warsztaty florystyczne, gry planszowe, kurs obsługi komputera, kurs pierwszej pomocy, warsztaty muzyczne, nauka języków obcych i wiele innych.

Seniorzy mogą korzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, finansowanych przez miasto i szeregu bezpłatnych badań w ramach “Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”.