KATOduma

Najwyższy budżet obywatelski

W Katowicach Budżet Obywatelski jest jednym z kluczowych narzędzi aktywizacji mieszkańców. Od 2015 roku kwota przeznaczona na ten cel wzrosła z 10 do 20 mln złotych i jest to najwięcej wśród miast wojewódzkich w przeliczeniu na mieszkańca.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, pozwala mieszkańcom współdecydować o wydatkach publicznych w mieście w kolejnym roku budżetowym. W 2018 roku, w piątej edycji BO w Katowicach, wpłynęło 345 wniosków. Wartość wszystkich zgłoszonych projektów wyniosła 100,5 mln zł, z czego 46 wniosków ogólnomiejskich opiewało łącznie na kwotę 26 mln zł.

Wśród ciekawych realizacji w ramach BO w Katowicach można wspomnieć liczne stacje wypożyczalni rowerów, tężnię  solankową czy wodny plac zabaw. Powstał też innowacyjny plac zabaw w Śródmieściu, który trafił nawet do przewodnika po Katowicach z popularnej serii „Niemapa”.