Aktualności

Zmiany w BO: na terenach spółdzielni i wspólnot będzie można zgłaszać tylko działania miękkie

Styczeń 28, 2020

Na Platformie Konsultacji Społecznych opublikowany został projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Wprowadza modyfikacje wynikające ze zmian w przepisach prawa.

Przez 14 dni mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje zmian. Następnie projekt trafi najpierw na komisję branżową Rady Miasta, a następnie będzie głosowany na sesji Rady Miasta. Budżet obywatelski (BO) w Katowicach jest regulowany ramową uchwałą Rady Miasta, która określa ogólne zasady BO oraz corocznym zarządzeniem prezydenta, które w drobiazgowy sposób precyzuje wszelkie przepisy w tej sprawie.

Pumptrack – realizacja z Budżetu Obywatelskiego

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sprawiła, że przysługujące właścicielom prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Do tej pory na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS można było zgłaszać zadania zarówno miękkie, jak i inwestycyjne. Zmiany w prawie sprawiły, że w tym roku nie będzie można już na wspomnianych terenach zgłaszać zadań inwestycyjnych. Oznacza to, że na terenie spółdzielni czy wspólnoty nie będzie można z budżetu obywatelskiego zbudować placu zabaw, drogi rowerowej czy wybiegu dla psów – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej. – Mamy jednak na uwadze, że tereny wspólnot i spółdzielni zamieszkują tysiące katowiczan. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz zarządom spółdzielni i wspólnot postanowiliśmy, jako jedno z nielicznych miast wojewódzkich, dopuścić możliwość realizacji w tych obszarach zadań miękkich, takich jak np. pikniki, zajęcia dla seniorów czy też koncerty – dodaje naczelnik.

Wprowadzona zmiana, poza ustawowymi zapisami, wynika także z aktualnego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Najwyżej Izby Kontroli, zgodnie z którymi co do zasady gminy nie powinny wydatkować środków publicznych na przedsięwzięcia inwestycyjne znajdujące się na gruntach innych niż gminne. W najbliższych tygodniach ukaże się zarządzenie prezydenta miasta, które szczegółowo opisze tryb i zasady budżetu obywatelskiego w Katowicach oraz podział środków dla danych dzielnic.

Przypomnijmy, że budżet obywatelski w Katowicach, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Przez sześć kolejnych lat frekwencja stale rosła. O ile w 2014 roku swój głos oddało 4,4% uprawnionych mieszkańców, to w zeszłorocznym głosowaniu już rekordowe 18,89%. To właśnie dzięki głosom mieszkańców w tym roku powstaną m.in. nowy wodny plac zabaw, stacje rowerów miejskich, czy wybiegi dla psów. Przypomnijmy, że dzięki kreatywności mieszkańców w Katowicach powstały już m.in. liczne skwery osiedlowe, drogi rowerowe, chodniki, miejsca postojowe, siłownie „pod chmurką” czy boiska wielofunkcyjne.

Mieszkańcy Katowic chętnie włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W ramach sześciu poprzednich edycji BO katowiczanie wybrali łącznie aż 751 projektów, z których ponad 480 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw w Katowicach, czy lodowisko w Murckach, a w Parku Zadole uruchomiona została największa w regionie tężnia solankowa. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i sprawnie z niego korzystają – dodaje prezydent, który od 2015 r. zdecydował o zwiększeniu puli budżetu obywatelskiego do 20 mln zł, a w ubiegłym roku, realizując zapowiedź z programu wyborczego, zwiększył pulę w sumie do 30 mln zł. BO w Katowicach jest największym w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich.