Aktualności

Zieloni aktywiści na pierwszym planie. Zgłoście się, a powstaną o was krótkie filmy!

Wrzesień 25, 2019

W Katowicach nie brakuje ludzi, którzy poświęcają czas a często własne środki finansowe, na zazielenienie swojej okolicy. O dwóch takich inicjatywach zostaną nakręcone krótkie filmy.

Katowice aplikują w tym roku o tytuł Zielonej Stolicy Europy. Wśród wszystkich działań, jakimi miasto może się pochwalić, na szczególną uwagę zasługują inicjatywy obywatelskie, w które angażują się sami mieszkańcy. Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, we współpracy z Urzędem Miasta, chce nakręcić o nich krótkie filmy.

W Katowicach jest wiele osób, które bezinteresownym, codziennym wysiłkiem pokazują jak bardzo ważna jest dla nich natura i to miasto – mówi Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. – Zwykli ludzie, którzy po pracy poświęcają swój wolny czas a czasem też środki tylko po to, żeby na podwórkach między blokami i kamienicami mogła rosnąć zieleń. Za ich pracę należą im się wszelkie możliwe podziękowania. Chcielibyśmy promować takie dobre praktyki wśród mieszkańców Katowic – dodaje.

W sianiu łąki na Placu Przyjaciół z Miszkolca Zakładowi Zieleni Miejskiej pomagali mieszkańcy.

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty do 6 października czeka na zgłoszenia od osób, które chciałby opowiedzieć o swoich działaniach na rzecz zieleni w Katowicach. Wystarczy przesłać maila z opisem inicjatywy i jej zdjęciem na adres: katowice@wolnaherbata.pl. O dwóch najciekawszych zostaną nakręcone krótkie filmy, które będą promowane w mediach społecznościowych, w tym na oficjalnych kanałach Urzędu Miasta w Katowicach.

Urząd Miasta również angażuje mieszkańców do działań na rzecz zieleni w Katowicach. Wiele takich projektów jest realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego czy Inicjatywy Lokalnej. Od dwóch lat w ramach akcji SprzątaMy Dzielnice, mieszkańcy wspólnie ze Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty sprzątają śmieci na wybranych, rekreacyjnych terenach miasta. Zakład Zieleni Miejskiej zaprasza mieszkańców do siania łąk, a aplikacja „wCOP drzewo” pozwala wskazywać miejsca nasadzeń nowych drzew. Przypadki zaniedbania zieleni można zgłaszać w aplikacji Naprawmyto.pl/katowice.

O możliwościach włączania się w obywatelskie, w tym zielone działania na rzecz Katowic, można przeczytać na naszej stronie.