Aktualności

Zielony Budżet Obywatelski: Po analizie merytorycznej wybrane wnioski oceni teraz specjalna komisja

Sierpień 27, 2020

Zakończyła się ocena merytoryczna 128 projektów, które na przełomie kwietnia i maja mieszkańcy zgłosili w ramach pierwszej edycji Zielonego Budżetu w Katowicach. Te, które przeszły ją pozytywnie, będzie teraz opiniować specjalna komisja.  

Zielony Budżet to nowa forma konsultacji społecznych, która pozwala mieszkańcom zgłaszać pomysły związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska.  – Na Zielony Budżet przeznaczamy 3 mln zł. Będzie to prawdopodobnie największy tego typu program w Polsce – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Mieszkańcy zgłosili aż 128 projekty. Podczas oceny merytorycznej miejskie jednostki dokonywały analizy wniosków pod kątem technicznej możliwości ich realizacji, weryfikowały koszty oraz sprawdzały czy zgłoszona propozycja mieściła się w katalogu zadań Zielonego Budżetu. Analizę pozytywnie przeszły 72 zadania. Teraz oceni je komisja złożona z urzędników i ekspertów zewnętrznych, wyłaniając te propozycje, które w najlepszy sposób będą się wpisywać w proekologiczny rozwój miasta.

Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej, nasadzeń krzewów i drzew (także owocowych) czy tworzenia łąk kwietnych, zakupów kwietników, sadzenia żywopłotów, rewitalizacji i pielęgnacji trawników. Katowiczanie zgłosili też projekty z myślą o zwierzętach jak zakup budek lęgowych dla ptaków czy znaki ostrzegające o możliwości pojawiania się małych zwierząt na drodze. Wśród pomysłów jest też stworzenie pszczelich pasiek i tzw. hoteli dla owadów zapylających.

Nie zabrakło projektów o charakterze edukacyjnym. W przypadku wyboru tych zadań do realizacji, mieszkańcy będą mogli brać udział w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych (Piotrowice-Ochojec) i edukacyjno-warsztatowych (Zawodzie), uczestniczyć w cyklu EKO-warsztatów (Ligota-Panewniki), zajęć o bioróżnorodności, a specjalnie z myślą o uczniach katowickich szkół przygotowano projekt zajęć z zakresu zero waste.

O tym, które z zadań będą realizowane w przyszłym roku, zdecyduje specjalnie w tym celu powołany zespół, w skład którego wejdą m.in. specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska, przedstawiciele NGO i naukowcy – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy miasta Katowice. Pomysły katowiczan oceniać będą m.in.: dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski), dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański (Politechnika Śląska) i Olaf Józefoski prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty.

Zadaniem Zespołu będzie wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

Listę zadań wybranych do realizacji w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice poznamy do 29 września 2020 r.

Wyniki II etapu oceny propozycji zadań do Zielonego Budżetu miasta Katowice