Aktualności

W Katowicach bezpieczniej m.in. dzięki wprowadzeniu Strefy Tempo 30

Czerwiec 22, 2018

Wydział transportu Urzędu Miasta Katowice, na podstawie danych z wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji w Katowicach, przygotował raport „Analiza wypadkowości na sieci drogowej Miasta Katowice”. Wynika z niego, że w ostatnich latach znacząco spadła liczba wypadków, szczególnie z udziałem pieszych, mimo że jednocześnie przybywa zarejestrowanych pojazdów.

Dokument zawiera m.in. analizę porównawczą ostatnich pięciu lat i porównanie z 2008 rokiem, czyli z danymi sprzed 10 lat. Zauważalny jest znaczący spadek wypadkowości w ostatniej dekadzie – z 449 w 2008 roku do 253 w 2017 roku (spadek o 44 proc.). Jednocześnie w tym okresie wzrosła liczba pojazdów ze 194 tys. do 293 tys. Tym samym w 2008 roku mogliśmy mówić średnio o 1 wypadku przypadającym na 432 pojazdy, a w ubiegłym roku o jednym wypadku na 1160 pojazdów. W 2017 roku w wypadkach drogowych zginęło też mniej pieszych niż w latach wcześniejszych.

Z analizy wynika, że w 2017 roku w Katowicach doszło do 253 wypadków drogowych, z czego najwięcej (18 proc.) w piątek, a najmniej (10 proc.) w niedzielę. Najwięcej wypadków zdarza się też w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego – podsumowuje Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. – Najczęstszym rodzajem wypadków (35,5 proc.) było najechanie na pieszego, natomiast do najczęstszych przyczyn wypadków należy  niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub innemu pojazdowi oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.  

Jednym z ważniejszych działań, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo, było wprowadzenie Strefy Tempo 30 w Śródmieściu. Przypomnijmy, że decyzją Marcina Krupy, prezydenta Katowic, od sierpnia 2015 roku w Śródmieściu funkcjonuje Strefa Tempo 30, która dodatkowo w lipcu 2017 roku została poszerzona o dzielnice. Porównując dane z 2014 roku i ubiegłoroczne można zaobserwować, że łączna ilość wypadków spadła o około 36 proc., natomiast  liczba wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu spadła o około 42 proc.

Do największej ilości wypadków w 2017 roku dochodziło na Al. Roździeńskiego (20), ul. Chorzowskiej (17) i ul. Kościuszki (12). Wśród 253 wypadków ogółem, 91 z nich było z udziałem pieszych, a tych najwięcej było na ul. Panewnickiej, natomiast z udziałem rowerzystów odnotowano 18 wypadków, których 2 były na Al. Korfantego, a pozostałe w pojedynczych lokalizacjach.

Do działań poprawiających bezpieczeństwo, oprócz wprowadzenia Strefy Tempo 30, należą m.in. modernizacja sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Chorzowskiej, korekta oznakowania na ul. Roździeńskiego, przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Armii Krajowej, czy wyznaczenie jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów wzdłuż ul. Jankego.

Na bezpieczeństwo ruchu drogowego mają wpływ również nowe inwestycje drogowe. Wśród nich m.in. przebudowa dwóch wąskich gardeł na DK81 w Piotrowicach i Giszowcu oraz przedłużenie ulicy Stęślickiego do Al. Korfantego. Do podróżowania transportem publicznym i w efekcie ograniczenia ruchu indywidualnego, mają prowadzić m.in.:

  • budowa nowych linii tramwajowych,
  • budowa węzłów przesiadkowych,
  • budowa systemu zarządzania ruchem (lTS) dla nadania priorytetu w ruchu drogowym pojazdom transportu publicznego,
  • wymiana taboru autobusowego i tramwajowego.