Aktualności

Szpital w Murckach ma nową karetkę i sprzęt do leczenia pacjentów. Miasto pozyskało na ten cel dotację

Luty 8, 2019

Sprzęt o wartości ponad 1,5 mln zł trafił do Szpitala Murcki, którego właścicielem jest miasto. Katowice pozyskały na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1,24 mln zł.

Szpital w Murckach wzbogacił się o karetkę, dwa aparaty USG, urządzenie do dezynfekcji, a także defibrylator, wirówkę laboratoryjną, elementy do urządzeń RTG oraz zestaw narzędzi ortopedycznych. – Zakupiony sprzęt służy podniesieniu jakości świadczonych przez Szpital Murcki usług zdrowotnych, realizowanych przede wszystkim na rzecz mieszkańców Katowic – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jest to jeden z elementów modernizacji istniejących budynków stanowiący dalszy rozwój Szpitala Murcki, który zapowiedziałem we wrześniu 2017 roku. Pozyskanie środków zewnętrznych pozwala nam zaoszczędzone środki z budżetu miasta przeznaczyć na kolejne działania na terenie szpitala – dodaje prezydent.

Nowy sprzęt i wyposażenie będą wykorzystane w wyremontowanych budynkach oraz w nowym pawilonie. Miasto pozyskało, przy udziale Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotację z budżetu państwa w wysokości 1 236 000,00 zł. Natomiast ze swojego budżetu wsparło zakup kwotą 348 588,13 zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją prezydenta Katowic z września 2017 roku, w Szpitalu Murcki realizowany jest plan naprawczo-rozwojowy. Spośród dwóch wariantów programów inwestycyjnych, jakie zostały opracowane z udziałem specjalistów, wybrany został ten, którego całkowity koszt szacowany jest na kwotę ok. 88 mln zł i ma zostać zrealizowany do 2021 roku. Przyjęcie takiego scenariusza zaspokoi potrzeby pacjentów, personelu szpitala oraz mieszkańców. Po pierwsze poprawić ma się jakość udzielanych świadczeń medycznych i komfort pracy załogi szpitala. Mają to zapewniać m. in. nowy budynek z Centralną Izbą Przyjęć, nowy blok operacyjny, rozbudowana baza diagnostyczna m. in. w zakresie endoskopii, a także nowe wyposażenie.

W czerwcu ubiegłego roku podpisana została umowa na wybór Inwestora Zastępczego pomiędzy Szpitalem a Konsorcjum, w którego skład wchodzi Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o. o. oraz Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest-Complex Sp. z o. o. Inwestor Zastępczy opracował projekt Programu Funkcjonalno-Użytkowego z zakresu termomodernizacji budynków i w lutym 2019 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Także w lutym 2019 roku planowane jest rozstrzygnięcie przetargu oraz zawarcie umowy z wykonawcą, który sporządzi koncepcję programowo – przestrzenną oraz kompletną dokumentację budowlaną dla zadania inwestycyjnego (rozbudowa i modernizacja Szpitala Murcki), a także pełnił będzie nadzór autorski nad inwestycją na etapie realizacji robót budowlanych. Jednocześnie prowadzone są działania dotyczące wymiany sieci wodociągowej, które są niezbędne zarówno ze względu na jej stan, jak i pod kątem planowanej rozbudowy szpitala.