Aktualności

Katowice w finale konkursu Transformative Action Award 2020. Projekt KATOobywatel z szansą na nagrodę

Wrzesień 30, 2020

Nagroda za działanie transformacyjne 2020 roku może przypaść Katowicom za projekt KATOobywatel. Miasto jest na krótkiej liście finalistów. Konkurujemy z kandydatami z Węgier i Portugalii. 

Transformative Action Award to europejska nagroda za działanie wspierające zrównoważony rozwój, współorganizowana przez ICLEI – Samorządy lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Kraj Basków i miasto Aalborg (Dania) oraz wspierana przez Europejski Komitet Regionów i Europejski Bank Inwestycyjny. Jest przyznawana miastu, regionowi lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego, która wdraża 15 ścieżek nakreślonych w Deklaracji Basków. Chodzi o działania mające na celu społeczno-kulturowąspołeczno- gospodarczą i technologiczną transformację społeczności, będące lokalnym lub regionalnym wkładem w realizację celów zrównoważonego rozwoju i paryskiego porozumienia klimatycznego.

Siejemy łąki miejskie i adoptujemy stare donice wspólnie z mieszkańcami

Na krótkiej liście finalistów tegorocznej edycji poza Katowicami znalazło się również Loures w Portugalii z projektem, który w nowy sposób wykorzystuje wodę i węgierskie Alsómocsolád z programem rozwoju gospodarki lokalnej.  W  konkursie startowały miasta i organizacje pozarządowe z 15 krajów, w tym m.in. Lublin, Zagrzeb czy Wilno.  Tematy projektów obejmowały: mobilność, przystosowanie się do zmian klimatu, żywność, zamówienia publiczne i gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także sprawiedliwość społeczną.

Zwycięzca nagrody Transformative Action Award 2020 zostanie ujawniony podczas internetowej ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się 1 października w ramach 9. Europejskiej Konferencji na temat Zrównoważonych Miast w Monachium. Konferencje od 25 lat wzywają do przyspieszenia oddolnych działań  i zmian, odbywają się co trzy lata i są platformą wymiany doświadczeń między Unią Europejską a samorządami.

Nagrodą dla zwycięzcy jest m.in. 10 tys. euro na rozpoczęcie kolejnego działania transformacyjnego, międzynarodowa promocja i prawo do miana „Transformacyjnego działania roku 2020”.

Mamy dwie aplikacja: Naprawmyto.pl i wCOP drzewo. Dzięki pierwszej naprawiamy problemy zgłoszone przez mieszkańców, druga pozwala każdemu wskazać miejsce dla nowego drzewa

Katowice od 1993 roku są członkiem ICLEI (The International Council for Local Environmental Initiative) – Międzynarodowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych. To globalna sieć ponad 1750 władz lokalnych i regionalnych, zaangażowanych w zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

Projekt KATOobywatel jest realizowany w Katowicach od 2018 roku. To aplikacje, akcje i kampanie społeczne, budujące społeczeństwo obywatelskie i włączające mieszkańców we wspólne dbanie o swoje otoczenie i środowisko. – Projekt łączy wielu partnerów, w tym miejskie służby i jednostki, organizacje pozarządowe, instytucje i firmy prywatne, ale przede wszystkim angażuje mieszkańców. Niezależnie od tego, czy wygramy, znalezienie się w finale międzynarodowego konkursu, uważamy za duże wyróżnienie i nasz wspólny sukces – mówi Wioleta Niziołek – Żądło, koordynator projektów społecznych.

SprzątaMy Dzielnice od trzech lat

Dzięki aplikacji Naprawmyto.pl miasto naprawiło ponad 12 tysięcy problemów zgłoszonych przez mieszkańców. W ramach aplikacji wCOPdrzewo w Katowicach rośnie ponad 600 drzew, a kolejne 300 zostanie posadzonych w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Mieszkańcy angażują się w akcje takie jak SprzątaMy Dzielnice, Siejemy Łąki Kwietne czy Zaadoptuj Donicę. W ramach projektu KATOobywatel zostały również zrealizowane: kampania „Kranówka Katowicka – szluknij sie z kokotka” i pierwszy parklet w Katowicach – Parklet Teatralna 4 czy działanie zwracające uwagę na problem dewastacji w przestrzeni publicznej – Moderna na skrzynkach.

Więcej o nagrodzie tutaj: https://sustainablecities.eu/transformative-action-award/

Więcej o projekcie KATOobywatel tutaj: https://katoobywatel.katowice.eu/

Angażujemy się w zmiany w przestrzeni miejskiej: walczymy z wandalizmem sztuką na skrzynkach elektrycznych, a dzięki Parkletowi Teatralna pokazujemy, jak można lepiej zagospodarować parkingi