Aktualności

Katowice najbardziej obywatelskie w regionie i piąte w Polsce

Czerwiec 21, 2018

Katowice najbardziej obywatelskim miastem w regionie i piątym w Polsce – wg kolejnej edycji rankingu polskich miast Europolis. 

Najnowszy ranking „miast obywatelskich”, w którym ujęto wszystkie 66 miast na prawach powiatu, przygotowany został na zlecenia Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera.

Otwarcie władzy na mieszkańców – czy to dla zachęty społeczności do współdziałania, czy w reakcji na samodzielne inicjatywy mieszkańców – są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ludzi do współudziału w zarządzaniu i wspiera tym samym aktywne społeczeństwo obywatelskie – pisze w raporcie dr Angelika Klein, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Jak czytamy w raporcie, ranking został utworzony w oparciu o pięć różnych wskaźników dotyczących: „biernej i czynnej aktywności wyborczej, udziału mieszkańców w organizacjach publicznych, zaangażowania w życie publiczne, rozpowszechnianie postaw obywatelskich oraz otwarcie miast na obywateli”. Katowice zajęły finalnie pierwsze miejsce w woj. śląskim i piąte w Polsce (po Sopocie, Warszawie, Rzeszowie i Poznaniu).

O ile pierwsze cztery wskaźniki skupiają się na „decyzjach, działaniach  i postawach mieszkańców miast”, to ostatnie kryterium, tj. „otwarcie miasta na obywateli” dotyczy aktywności władz samorządowych na aktywność obywatelską. W tej podkategorii Katowice zajęły także pierwsze miejsce w województwie i 5. miejsce w Polsce. Budując wskaźnik „otwartości miasta na obywateli” autorzy raportu wzięli pod uwagę wydatki danej gminy na budżet obywatelski (jako procent wydatków z budżetu miasta), otwartość na inicjatywę uchwałodawczą, oraz organizowanie konsultacji społecznych.

Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy. To z myślą o nich uruchamiamy kolejne narzędzia partycypacji czy projekty, które angażują ich do działania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak czytamy w raporcie czołowe pozycje w rankingu „zajęły polskie metropolie, które od wielu lat wspierają obywatelskie postawy swoich mieszkańców, wchodząc z nimi w interakcje – pytają o zdanie, są otwarte ma inicjatywy uchwałodawcze i wspierają organizacje pozarządowe. W efekcie, w wielu z nich to właśnie lokalne komitety wyborcze, a nie duże partie polityczne mają większość w radach miast, dzięki czemu skuteczniej mogą reprezentować interesy mieszkańców”.

Cytaty pochodzą z raportu „Miasta Obywatelskie”, którego wydawcą jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej: http://europolis.schuman.pl/raport/