Aktualności

Budżet obywatelski w Katowicach: Mieszkańcy będą mogli głosować na 291 projektów

Sierpień 20, 2019

W szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie aż 388 wniosków, z czego 75 proc. zostało pozytywnie zaopiniowanych. Po raz pierwszy katowiczanie mają też możliwość odwołania się w przypadku negatywnej weryfikacji ich wniosku.

Na stronie www.bo.katowice.eu zostały opublikowane wyniki weryfikacji merytorycznej. Ostatecznie o tym, które zadania będą realizowane w 2020 roku zdecydują mieszkańcy w głosowaniu, które odbędzie się w dniach od 9 do 22 września.

W tym roku katowiczanie zdecydują, na co wydać ponad 30 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic –  W tej edycji rekordowa jest zarówno liczba zgłoszonych wniosków, jak i tych, które przeszły pozytywnie weryfikację. Mam nadzieję, że rekordy pobijemy też na etapie głosowania – mówi prezydent Marcin Krupa i przypomina, że katowicki budżet obywatelski jest największy w Polsce per capita wśród miast wojewódzkich. Jest więc o co walczyć.

Jedna z inwestycji zrealizowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego – tężnia solankowa w parku Zadole.

Łącznie spośród 388 projektów do głosowania zakwalifikowano 291, czyli 75 proc. wszystkich zgłoszonych wniosków. 251 z nich to zadania lokalne, a 40 ogólnomiejskie. – Mieszkańcy włożyli w przygotowanie swoich projektów dużo pracy. Szczególne słowa uznania należą się wnioskodawcom z Osiedla Witosa – w tej dzielnicy wszystkie zgłoszone projekty pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Cieszymy się, że katowiczanie coraz częściej się z nami kontaktują przed złożeniem wniosku i zadają pytania, by wyjaśnić rozmaite wątpliwości. Z reguły znacząco zwiększa to szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Niestety, jak co roku, część projektów musieliśmy odrzucić. Najczęstsze przyczyny negatywnej weryfikacji to m.in. chęć realizacji projektu na terenie prywatnym, sytuacja, w której pomysł wnioskodawcy objęty jest już wcześniejszymi planami bądź działaniami Urzędu Miasta. Patrzymy też na kryterium racjonalnego wydatkowania środków publicznych – w przypadku, kiedy projekt dotyczy np. budowy placu zabaw, a tuż obok taki plac już istnieje – to wtedy projekt oceniamy negatywnie. Przypominamy także, że po raz pierwszy w katowickim Budżecie Obywatelskim wnioskodawcy, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie, mają możliwość odwołania się od decyzji urzędników. Ostateczną listę wniosków poddanych pod głosowanie poznamy 27 sierpniamówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

W tym roku inicjatywę przejęli wielbiciele czworonogów. Pozytywnie zweryfikowano siedem projektów na wybiegi dla psów, m.in. w Dąbrówce Małej, Ligocie-Panewnikach czy Kostuchnie. Oprócz projektów dotyczących budowy nowych dróg rowerowych, w głosowaniu znajdzie się 15 wniosków na kolejne 25 nowych stacji rowerów miejskich. Po raz kolejny pojawiło się wiele projektów związanych z rewitalizacją terenów zielonych, nasadzeniami drzew i roślin. Porównywalną ilość do lat ubiegłych stanowią zadania o charakterze infrastrukturalnym, czy kulturalnym.

Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania dostępny jest na stronie www.bo.katowice.eu. Ostateczne listy projektów, na które będzie można głosować poznamy na początku września ponieważ do 28 sierpnia wnioskodawcy mają jeszcze możliwość wycofywania swoich zadań.

Bieżące informacje o Budżecie Obywatelskim można również znaleźć w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/katobudzet/